NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Missie en visie

De missie van VitaCura is het ondersteunen van werkgevers bij de moeilijkste vraagstukken op het gebied van werk, (dreigende) arbeidsongeschiktheid en inzetbaarheid. Daarnaast worden werkgevers ondersteund bij het vergroten van de vitaliteit en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

De visie van VitaCura is gebaseerd op een mensvisie die uitgaat van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. VitaCura levert gespecialiseerd maatwerk en ondersteunt werkgevers bij het ontwarren van ingewikkelde problemen die optreden in sommige verzuimdossiers.

VitaCura neemt de zorg over in de echte hoofdpijndossiers. De werkwijze wordt gekenmerkt door korte lijnen, respectvolle benadering en duidelijke afspraken. Werknemers krijgen de begeleiding die ze verdienen, de werkgever wordt ontlast en tegelijkertijd zorgt VitaCura er voor dat uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen.


VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883