NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Veiligheidsdeskundige

De Veiligheidsdeskundige van VitaCura heeft een grote kennis van de Nederlandse veiligheidswetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven te adviseren op het gebied van hun veiligheidsbeleid. Naast de adviezen van een Veiligheidsdeskundige op het gebied van de veiligheidswetgeving, de Arbowet, inventariseert hij ook risico’s en beoordeelt hij hoe veilig de werkomgeving voor uw werknemers is.
Als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen een bedrijf verder te verbeteren, zorgt de Veiligheidsdeskundige van VitaCura ervoor dat die maatregelen ook doorgevoerd worden.
 
Omdat de Nederlandse wet- en regelgeving regelmatig veranderingen ondergaat, zal de Veiligheidsdeskundige deze wijzigingen monitoren en zo nodig het veiligheidsbeleid voor uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe wettelijke regels.
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883