NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Preventie

Langdurig ziekteverzuim komt meestal niet uit de lucht vallen. Wie er oog voor heeft ziet het van tevoren aankomen. Toch is niet altijd duidelijk wat u er als werkgever aan kunt doen. Door inschakeling van VitaCura zullen uw verzuimcijfers dalen.
Het beste is om uitval door ziekte te voorkomen. Signaleren wanneer een werknemer structureel niet goed in zijn vel zit of steeds terugkerende lichamelijke klachten heeft, is een eerste stap. Door uw actieve betrokkenheid kunnen de ziektecijfers omlaag.

Als u merkt dat een werknemer zijn werk niet goed meer aan kan, dan kunt u dit het beste samen met deze werknemer bespreken en naar een oplossing zoeken. Hoe eerder dit gebeurt, hoe meer mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat de klachten in ziekteverzuim ontaarden en hoe minder ingrijpende maatregelen nodig zijn. Vaak is de werknemer opgelucht als de problemen ter sprake worden gebracht.
 
Vindt u het lastig om deze zaken met uw werknemer te bespreken, dan kan VitaCura u van dienst zijn. Onze casemanager analyseert de oorzaken van de klachten en maakt een plan van aanpak om het verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Soms kan dat met relatief eenvoudige middelen zoals aanpassingen van de werkplek. Bij de meer gecompliceerde zaken wordt in overleg met u andere ondersteuning zoals fysiotherapie of psychologische hulp ingezet. Deze ondersteunt de werknemer om inzicht te krijgen in zijn problematiek en te leren om er op een betere manier mee om te gaan.

Ook als het niet om een individuele werknemer gaat, maar om een organisatiebreed preventiebeleid, dan is VitaCura uw aangewezen adviseur om dat beleid mede vorm te geven.
 
Waarom kiezen voor preventiebegeleiding door VitaCura?
  • VitaCura heeft veel kennis van  het ontstaan en voork√≥men van ziekteverzuim;
  • VitaCura heeft veel ervaring in het begeleiden naar verbeterde/ hogere belastbaarheid;
  • VitaCura richt haar adviezen op behoud van werk;
  • VitaCura kent de kwaliteiten van de deskundigen die bij het traject eventueel worden ingeschakeld.
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883