NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Arbeidsdeskundige

De Arbeidsdeskundige van VitaCura werkt in opdracht van onder andere UWV, gemeenten, bedrijven, arbodiensten, arbeidsdeskundige bureaus, letselschadebureaus en verzekeraars. Er wordt een breed werkterrein bestreken. De werkzaamheden bestaan, niet limitatief, uit één of meer van de volgende onderdelen:

 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen;
 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid;
 • het beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever;
 • het schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid;
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek;
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld scholing, training, werkaanpassingen gericht op re-integratie in het arbeidsproces;
 • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie;
 • de sociaalgezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces;
 • het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving;
 • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid;
 • het uitvoeren van opdrachten als getuigendeskundige over de mate van arbeidsongeschiktheid.
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883