NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Casemanager

Bij (dreigend) langdurig verzuim dient de werkgever conform de Wet Verbetering Poortwachter een casemanager aan te wijzen. De casemanager begeleidt u en uw arbeidsongeschikte werknemer, registreert en bewaakt het re-integratietraject. 

In sommige gevallen bent u als werkgever overvraagd als het gaat om het aanstellen van een interne casemanager, de problemen zijn te groot. Er kan sprake zijn van een (bijkomend) arbeidsconflict, een gecompliceerd ziektebeeld of (bijkomende) psychische klachten. Er kan sprake zijn van moeilijke communicatie tussen partijen, van verwachtingen die over en weer niet matchen of van motivatieproblemen. Kortom: u heeft een specialist nodig!

Een casemanager is er ook om te voorkomen dat u fatale wettelijke termijnen overschrijdt. Fatale termijnen die voor de betrokkenen vervelend zijn en die veel geld kunnen kosten, iets wat in complexe verzuimcasussen extra zwaar kan wegen
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883