NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Mediation

Mediation oftewel de inzet van een mediator (NMMI of een arbeids- & organisatiepsycholoog)  is een manier voor het oplossen van geschillen tussen twee of meer partijen (werkgever – werknemer) met concrete effecten. Een derde, de mediator, helpt de partijen met het tot stand komen (middels onderhandelen) van een akkoord.
De term bemiddeling verwijst in grote lijnen naar geschillen waarin een derde anderen helpt tot overeenstemming te komen. Meer in het bijzonder: mediation heeft een structuur, het tijdschema en dynamiek die in gewone onderhandeling ontbreken. Het proces is privé en vertrouwelijk. Deelname is meestal vrijwillig. De mediator fungeert als een neutrale derde partij.

De voordelen van mediation zijn onder meer:

  • Lagere kosten. Doordat de zaak niet via advocaten en rechters beslist wordt zal er ook minder tijd mee gemoeid zijn. Minder tijdsinvestering betekent minder hoge kosten.
  • Vertrouwelijkheid.Terwijl zittingen van het gerecht veelal openbaar zijn, blijft mediation strikt vertrouwelijk. Niemand anders dan de partijen die bij het geschil betrokken zijn en de mediator weten wat er gebeurd is. Onze mediator vernietigt zijn notities die tijdens een mediation traject gemaakt zijn nadat het traject formeel beëindigd is en de door beide partijen geaccordeerde eindconclusie aan het personeelsdossier wordt toegevoegd. Als er sprake is van kindermishandeling of feitelijke en/ of dreigende strafbare feiten, wordt altijd melding gemaakt aan de afdeling personeelszaken en / of directie. Zij beslissen wat er daarna verder gebeurd.
  • Wederkerigheid van partijen. Bij een mediation zijn partijen meestal bereid om samen met elkaar te werken in de richting van een oplossing. De partijen zijn dus meer vatbaar voor het begrijpen van de andere partij. Dit heeft vaak als bijkomend voordeel dat de relatie behouden blijft zoals de partijen hadden voor het optreden van het geschil.
  • Onze Mediators zijn getraind in het werken met moeilijke situaties. De mediator treedt op als een neutrale facilitator en begeleidt de partijen door het proces. De mediator helpt de partijen bij denken "out of the box" naar mogelijke oplossingen voor het geschil en de verbreding van mogelijke oplossingen. 
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883