NEEM CONTACT MET MIJ OP

Voor dringende vragen
kunt u direct contact
met ons opnemen!

Coaching

Coachen betekent voor VitaCura niet ´oordelen over´, maar inzicht geven in drijfveren en opvattingen. Dit kan zowel van toepassing zijn op individuele medewerkers, leidinggevenden en personeelsmedewerkers. Coaching is een moment van stilstaan en reflectie, om vandaar uit te komen tot nieuwe inzichten en bewuste keuzes. VitaCura werkt praktisch en constructief vanuit de vraagstelling. Samen worden vragen omgezet in praktische leerdoelen omdat coaching moet leiden tot een duidelijk resultaat.
VitaCura heeft ervaring met medewerkers op leidinggevend en uitvoerend niveau (directie, lijn- en staffunctionarissen) en ondersteunt zowel individuen als organisaties met vragen op het gebied van effectiviteit, communicatie en uitvoeren van (verzuim)beleid.
Coaching kan betrekking hebben op persoonsgerichte vragen (bijvoorbeeld ‘hoe kan ik mezelf effectiever profileren?’) en op organisatievragen (bijvoorbeeld ‘ik wil coachend leidinggeven: hoe doe ik dat?’). Ook kunnen leidinggevenden naast een zakelijk advies vaak behoefte hebben aan een leidraad voor de toekomst, een kompas waar ze op kunnen varen. Ze willen meer inzicht verwerven in hun motieven, maar ook daadkrachtig met beide benen stevig op de grond staan. VitaCura opent de weg naar constructieve verandering. Het stimuleert mensen om die dingen te doen die ze werkelijk willen aanpakken.
 
Het coachingstraject
Coaching begint altijd met een intakegesprek waarin samen de leerdoelen vastgesteld worden. De looptijd van een coachingstraject varieert van een eenmalig gesprek tot meerdere gesprekken over een periode van gemiddeld een half jaar. Doorgaans zijn ongeveer zes gesprekken van 1,5 uur nodig, die gemiddeld een keer per twee weken plaats vinden. VitaCura adviseert om na een afgesproken tijd nog eens te evalueren. Maar in overleg zijn natuurlijk andere afspraken mogelijk.

 
Coaching binnen de werksituatie
Wanneer coaching plaatsvindt op verzoek van de werkgever  zal VitaCura na de intake de leerdoelen voorleggen  voor eventuele aanvullingen en een akkoord. Als alle partijen zich kunnen vinden in de geformuleerde doelstellingen zal de coaching van start gaan. Met de werkgever zullen afspraken gemaakt worden over een tussen- en eindevaluatie.

Teamcoaching
Samenwerken kan een ingewikkelde zaak zijn. Mensen verschillen van aard en hebben eigen belangen en opvattingen. Dat speelt natuurlijk ook door in het werken met elkaar.
Maar onderlinge tegenstellingen, verschillende visies en tegengestelde belangen zijn niet alleen maar lastig en onwenselijk, zij kunnen ook een meerwaarde betekenen. Het doel van teamcoaching is om juist de meerwaarde van deze tegenstellingen inzichtelijk te maken en te benutten. Wat negatief leek wordt gebruikt als een middel tot positieverandering: een betere samenwerking, met respect voor ieders mening en ieder individu. De duur en frequentie van teamcoaching is afhankelijk van de vraagstelling en wensen van de klant.
VitaCura
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Tel.: + 31 (0)46 47 59 668
info@vitacura.nu
www.vitacura.nu
KVK 56462883